Opis inwestycji

Inwestycja oznaczała remont i przebudowę istniejącego ciągu jezdni w ten sposób, aby zachować jednolity przekrój całego ciągu komunikacyjnego. Do czasu rozpoczęcia prac w pobliżu Dworca Centralnego jezdnia rozszerzała się do pięciu pasów ruchu, podczas gdy na dalszym odcinku kierowcy mieli do dyspozycji trzy pasy.

Dzięki ujednoliceniu szerokości jezdni wygospodarowaliśmy miejsce dla pieszych, rowerzystów, parkujących samochodów (w tym dla dostawców) oraz zieleni miejskiej. Po obu stronach ulicy powstały drogi dla rowerów i chodniki, zostały wybudowane zatoki postojowe oraz posadzone szpalery drzew. Zmiany podniosły funkcjonalność i bezpieczeństwo ulicy, która jest jedną z głównych arterii miasta. Jednocześnie, dzięki ujednoliceniu szerokości jezdni, została zachowana dotychczasowa przepustowość ulicy.

 • Remont ok. 1,5 km chodników po obu stronach ulicy

 • Więcej przestrzeni dla pieszych

 • Likwidacja barier architektonicznych

 • Dostępne rondo Czterdziestolatka

 • Naziemne dojście do przystanków tramwajowych

 • Nowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe

 • Budowa ok. 1 km drogi dla rowerów po obu stronach ulicy

 • Ponad 100 stojaków rowerowych

 • Ponad 5 tys. nowych krzewów, żywopłotów i bylin

 • 1,3 tys. trawników

 • 37 nowych drzew

 • 35 ławek

Aleja bez barier

Duże zmiany przeszło rondo u zbiegu al. Jana Pawła II i Al. Jerozolimskich. Wyznaczone zostały dwa nowe naziemne przejścia dla pieszych – jedno po północnej stronie ronda (przy przystankach tramwajowych), a drugie po stronie zachodniej (wraz z przejazdem rowerowym). Ułatwi to pieszym, w tym osobom starszym i o ograniczonej mobilności oraz podróżnym z bagażami, wygodne przedostanie się na Dworzec Centralny oraz do przystanków tramwajowych. Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy powstały również w osi ul. Nowogrodzkiej. Połączyły dwie części tej ulicy rozcięte dotychczas ruchliwą arterią.

Inwestycja wiązała się też z likwidacją barier architektonicznych – krawężniki zostały obniżone, zaś przystanki autobusowe wyposażone w rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością. Z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących zamontowane zostały płyty prowadzące oraz oznaczenia ostrzegawcze w miejscach przecięcia chodnika z jezdnią lub drogą rowerową.

Aleja zielona

W ramach prac projektowych szczegółowo zinwentaryzowane zostały wszystkie drzewa wzdłuż alei – do rozpoczęcia robót było ich 42. Po zakończeniu inwestycji jest ich blisko dwa razy więcej. Szpalery drzew zostały posadzone wzdłuż niemal całego odcinka objętego inwestycją. Oprócz tego pojawiło się ponad 5 tysięcy nowych krzewów, żywopłotów oraz bylin. Zasianych  zostało także blisko 1 300 m kw. nowych trawników. Zieleń umili warszawiakom codzienne podróże, ale też da możliwość odpoczynku. Po wschodniej stronie alei przy skrzyżowaniu z ul. Złotą powstał skwer. W tym oraz innych miejscach łącznie ustawionych zostało 35 nowych ławek.

Aleja rowerowa

W ramach prac powstała też infrastruktura rowerowa. Istniejąca droga dla rowerów wzdłuż al. Jana Pawła II, która kończyła się przy rondzie ONZ, została przedłużona w kierunku Mokotowa. Dwukierunkowe asfaltowe drogi dla rowerów – tam, gdzie jest to możliwe – pas zieleni odseparował od chodników.

Po zachodniej stronie alei droga dla rowerów została przeprowadzona przez rondo Czterdziestolatka i doprowadzona aż do ul. Nowogrodzkiej. Dwa przedzielone dotychczas odcinki tej ulicy połączył nowy przejazd rowerowy. To kolejny etap wytyczania rowerowego korytarza transportowego stanowiącego alternatywę dla Al. Jerozolimskich. Wcześniej na jednokierunkowych odcinkach Nowogrodzkiej został dopuszczony dwukierunkowy ruch rowerowy oraz przebudowane zostało skrzyżowanie tej ulicy z ulicami Koszykową i Raszyńską. Po zakończeniu prac w al. Jana Pawła II rowerzyści mogą pokonać Nowogrodzką w obu kierunkach na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Koszykowej.

Projekt inwestycji uwzględnił również szereg drobniejszych rowerowych usprawnień. Mocno uczęszczana droga dla rowerów i przejazd rowerowy po południowej stronie ronda ONZ została poszerzona z 2 do 3 metrów, żeby lepiej sprostać dużemu ruchowi. Na nowej trasie wykonane zostały łączniki rowerowe do ślepo zakończonych ulic Siennej i Śliskiej. Ustawionych zostało też ponad 100 stojaków rowerowych.

Legenda do projektu

Budujemy dla Was

Prace zakończyły się:

30.11.2020

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

Inwestycję zrealizowała:

Projekt organizacji ruchu po przebudowie

Inwestycja polegała na przebudowie ciągu al. Jana Pawła II – ul. Chałubińskiego na odcinku rondo ONZ – ul. Nowogrodzka.
W jej zakres weszły:

 • Przebudowa chodników po obu stronach jezdni z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych oraz montażem ułatwień dla osób niewidomych i niedowidzących (ścieżki dotykowe, pasy ostrzegawcze, pola uwagi itp.)
 • Budowa kilkudziesięciu miejsc parkingowych zlokalizowanych w zatokach postojowych, w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Poprawa dostępności rejonu ronda Czterdziestolatka:
 • Dwa nowe naziemne przejścia dla pieszych w osi wschód-zachód:
 • Na wysokości kolejowego Dworca Centralnego – stanowiące
  dojście do przystanków tramwajowych w kierunku Żoliborza i Mokotowa.
 • W osi ul. Nowogrodzkiej – łączące dwie części ulicy przecięte
  dotychczas ruchliwą arterią.
 • Nowe naziemne przejście dla pieszych w osi północ-południe przez
  zachodnie ramie ronda Czterdziestolatka.
 • Budowa infrastruktury rowerowej w postaci dwukierunkowych asfaltowych dróg dla rowerów: Po wschodniej stronie ulicy na odcinku rondo ONZ – ul. Złota.
 • Dwa nowe przejazdy rowerowe:
 • W osi ul. Nowogrodzkiej.
 • Przez zachodnie ramie ronda Czterdziestolatka.
 • Budowa infrastruktury rowerowej w postaci dwukierunkowych asfaltowych
  dróg dla rowerów: 
 • Po wschodniej stronie ulicy na odcinku rondo ONZ – ul. Złota.
 • Po zachodniej stronie ulicy na odcinku rondo ONZ – ul. Nowogrodzka.
 • Montaż małej architektury – m.in. ławek i stojaków rowerowych.
 • Nasadzenie nowej zieleni – drzewa, krzewy, trawniki, żywopłoty i byliny.
 • Przebudowa obiektów mostowych nad kolejową linią średnicową.
 • Odtworzenie izolacji przeciwwodnej i remont płyty pomostu.
 • Korekta wysokościowa jezdni, wypustów i chodników.

Celem inwestycji była:

 • Poprawa dostępności poprzez likwidację barier architektonicznych i budowę nowych przejść dla pieszych.
 • Podniesienie bezpieczeństwa ruchu poprzez ujednolicenie przekroju jezdni budowę odseparowanych dróg dla rowerów.
 • Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej poprzez remont nawierzchni i wprowadzenie nowej zieleni.
 • Uporządkowanie parkowania poprzez stworzenie nowych miejsc w zatokach.