GRUPA BALZOLA
BUDUJEMY DLA WAS

GRUPA BALZOLA
BUDUJEMY DLA WAS

Grupa Balzola

Grupa Balzola rozpoczęła działalność w roku 1989 poprzez utworzenie przedsiębiorstwa Construcciones y Promociones Balzola. Od chwili powstania spółka bierze udział we wszelkiego rodzaju projektach budowlanych obsługując różnorodnych klientów.
Na dzień dzisiejszy Balzola to grupa przedsiębiorstw obecna we wszystkich dziedzinach budownictwa i związanych z nimi branżach. Przedsiębiorstwa działają w czterech branżach: budownictwo, wsparcie dla budownictwa, usługi oraz rozwój nieruchomości.
Jesteśmy grupą zaangażowanych i dynamicznych specjalistów, dbających o techniczną dokładność wykonania prac, terminowość, szacunek dla środowiska oraz przykładność w zakresie zapobiegania ryzyku zawodowemu. Poprzez naszą pracę jesteśmy w stanie skutecznie zmierzyć się z projektami, w których bierzemy udział i zaspokoić potrzeby prac na poszczególnych etapach ich wykonywania i zarządzania.

Projekt firmy

Od samego początku naszej działalności za strategiczny czynnik rozwoju uważamy posiadanie profesjonalnego i wysoce wykwalifikowanego zespołu, pozwalającego nam na pomyślne zmierzenie się z wielorakimi projektami, w których uczestniczymy. Z przemyśleń wszystkich nas tworzących spółkę Balzola narodził się projekt firmy.

Misja

Jesteśmy grupą przedsiębiorstw złożoną z zaangażowanych i kompetentnych osób, zajmującą się budownictwem, inwestycjami deweloperskimi oraz usługami, posiadającą bogate doświadczenie w w/w branżach.

Naszym celem jest zapewnienie satysfakcji naszym klientom, aby mogli oni rozwijać się w sposób ciągły, zróżnicowany i przynoszący zyski.W tym celu wszyscy wnosimy naszą wiedzę i entuzjazm, aby tworzyć ze spółki Balzola doskonałą grupę mogącą zaoferować naszym klientom niezawodność i innowacyjne rozwiązania, zintegrowaną i odpowiedzialną we wszystkich podejmowanych działaniach, będącą przykładem w dziedzinie bezpieczeństwa i świadomą konieczności ochrony środowiska naturalnego.
W związku z tym chcemy być rozpoznawani jako techniczny, ludzki i społeczny punkt odniesienia, który zapewni maksymalną satysfakcję zarówno akcjonariuszom, pracownikom, dostawcom, instytucjom jak i społeczeństwu

Wizja

Dążymy do tego, by stać się wielosektorową grupą z silną pozycją międzynarodową, liderem w opłacalności, złożoną z nowatorskiego zespołu, wiernej naszym wartościom i rozpoznawanej jako techniczny, ludzki i społeczny punkt odniesienia.

Wartości

1. Orientacja na klienta zewnętrznego.
2. Dokładność, dyscyplina i systematyczność.
3. Transwersalność, współpraca i orientacja na klienta wewnętrznego.
4. Samokrytyka, elastyczność i przystosowanie do zmian.
5. Zobowiązanie i identyfikacja z firmą.
6. Szacunek dla ludzi i ich bezpieczeństwa.
7. Spójność i przejrzystość. Zorientowanie na wynik.